08/03 LENORA Kernoverleg

Verder kernoverleg i.v.m. de komende/lopende werkbanken “Radicaal Haventracé A1(0)2”, “Routeplan2030”, “CPECA”, … nog veel werk aan de winkel maar eigenlijk te weinig handen om alles goed aan te kunnen pakken! Binnenkort zullen we de antwoorden op de vragen van onze infoavond kunnen publiceren, toch van de partijen die antwoorden geformuleerd hebben. Er komt later in het jaar voor LENORA versterking vanuit Berendrecht!