07/03 Werkbank “Model-Shift / Routeplan 2030” WB02

Wij waren aanwezig op de 2de sessie van de werkbank “Model-Shift / Routeplan 2030” waar de verschillende partners hun visie gaven op de wijze waarop de modal-shift zoal verwezenlijkt kan worden. Het zal op alle niveau’s (man in de straat, bedrijven, burgerlijk bestuur, …) nog veel inspanningen vergen om dit ingang te laten vinden. Deze werkbank loopt door tot in 2019 … nog 7 sessies te gaan om tot een haalbare consensus te komen.