07/02 Masterclass 02 “Ringdagen” van Ringland

Wij gingen in Berchem ons oor te luisteren leggen. Eerst door Pol van Steenvoort (voorzitter) een uiteenzetting over de stand van zaken i.v.m. het Toekomstverbond. Daarna door Peter Vermeulen (projectverantwoordelijke) een uiteenzetting over de stand van zaken i.v.m. het project-MER van de Oosterweeltunnel. Hierbij onthouden we dat er bij Ringland ongenoegen is over de wijze van werken door enerzijds BAM-Antea (zij luisteren te weinig naar Ringland) en anderzijds de studiebureau’s die met Segment Noord van de overkapping bezig zijn (zij schenken te weinig aandacht aan het voor Luchtbal en Merksem ver liggende Noordkasteel).