06/09 Ringdag segment NOORD

LENORA ging naar de 1e Ringdag van segment NOORD, georganiseerd door de organisatie “OverDeRing”. Zij gaan voor het Toekomstverbond met inspraak van alle bewoners van Antwerpen de praktische uitwerking vorm geven. Er wordt hier enkel gesproken en gewerkt aan de invulling van de “bovengrond”, het ondergronds technisch gedeelte wordt hier NIET behandeld. Wel interessant om te zien hoe de ze burger inspraak willen geven i.v.m. de invulling van de open ruimte op het dak van Ringland.

www.overdering.be