06/04 GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr

Webinar over het GRUP dat als doel heeft om een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat tussen de haven van Antwerpen tot aan de grens met Nederland (Geleen) en verder door tot in het Ruhrgebied. Een leidingstraat is een zone waarin pijpleidingen gebundeld ondergronds kunnen worden aangelegd voor transport van (gevaarlijke) vloeistoffen en gassen.

Het eerste gedeelte was een inleiding over het waarom en hoe van het Gewestelijke Ruimtelijk UitvoeringsPlan, van de drie alternatieve trajecten die onderzocht gaan worden, …

In het tweede gedeelte werd uitvoerig mondeling ingegaan op de vragen en opmerkingen van de deelnemers : wat met groene (landbouw)zones, wat met veiligheid, waarom krijgen inwoners nu nog steeds (ver)bouwvergunningen als binnen enkele jaren hun eigendom (deels) onteigend gaat moeten worden, … ??? Terechte zorgen en verontwaardiging van zij die eventueel getroffen gaan worden.

Meer info op …

Website OMGEVING.VLAANDEREN.BE https://omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-antwerpen-ruhr

Website Departement Omgeving – PLANNEN MET STEDENBOUWKUNDIGE INFORMATIE https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/3baa457e-a8a2-4ba3-919f-1cc4a0d71ceb