Berendrecht & Zandvliet

Walstroom aanlegsteigers binnenschepen

Bron: binnenvaartservices.be

Wat?

In Zandvliet komt er een tweede grote ligplaats voor binnenschepen. Net als het wachtdok in Berendrecht zal ook deze nieuwe ligplaats walstroom krijgen.

Probleem ?

Waar er nu al walstroom is, gebruiken de meeste schepen die niet. In plaats daarvan laten ze hun motoren draaien om elektriciteit aan boord te hebben met als gevolg meer geluidshinder en luchtvervuiling.

Voorstel Lenora

Binnenschepen die aanmeren aan de wachtkade moeten verplicht worden om walstroom af te nemen. Strenge controle hierop is nodig om de hinder te beperken voor de omwonenden en recreanten.

Nieuwe overslagplaats Zandvliet (CPECA)

Bron: spoorpro.nl

Wat?

In het kader van het ‘complex project extra containercapaciteit Antwerpen’ (CPECA), is een nieuwe overslagplaats voor containers voorzien naast de Zandvlietsluis.

Probleem?

Deze uitbreiding zal zorgen voor een toename van de aan- en afvoer van containers door vrachtwagens.

Voorstel Lenora

Wij willen dat het voor- en natransport van deze extra containers zoveel mogelijk met binnenschepen en elektrische treinen gebeurt, zodat het totaal aantal vrachtwagens niet toeneemt. 

Sluipverkeer Antwerpsebaan

Wat?

Door de moeizame doorstroming van het verkeer door het centrum van Stabroek zoeken heel wat werknemers uit de haven alternatieve wegen om van en naar het werk te rijden.

Probleem?

Zandvliet en Berendrecht krijgen veel sluipverkeer te verwerken. Dit zorgt voor bijkomende geluidsoverlast en slechte lucht in sommige straten en wijken, met name op de Antwerpsebaan. Bovendien zijn de straten in de dorpskern niet ingericht op zoveel autoverkeer met onveilige situaties tot gevolg.

Voorstel Lenora:

Lenora pleit in het kader van de modal shift voor meer collectief vervoer (vb. I-bus) en betere fietsverbindingen van en naar de haven. van en naar de haven.

Wateroverlast bij de Opstalvallei

Bron: https://www.antwerpennoord.be/natuur-gebieden/opstalvallei/

Wat? 

In de Opstalvallei in Berendrecht werd als natuurcompensatie een grote waterpartij aangelegd, waarvoor men het grondwaterpeil kunstmatig op hoogte moet houden.

Probleem?

Ook het grondwater in de onmiddellijke omgeving steeg hierdoor en omwonenden kregen last van natte keldermuren en kruipruimtes.

Oplossing?

Buurtbewoners en middenveldorganisaties (waaronder Lenora) klaagden dit aan bij de gemeente. Overleg tussen de verschillende belanghebbenden leidde al snel naar een oplossing. Door het grondwaterpeil iets lager te leggen, waren de problemen voor de buurt van de baan.