Wat willen we bereiken ?

Het voorstel om de Ring van Antwerpen aan te pakken via ondertunneling / overkapping is een mooie oplossing, maar is volgens ons niet de correcte en goede aanpak van het grote mobiliteitsprobleem.

Onze voornaamste bezorgdheid is het extra fijn stof en de geluidshinder voor de inwoners van Berendrecht, Ekeren, Hoevenen, Stabroek en Zandvliet als rechtstreeks gevolg van de huidige plannen. Mogelijk sluipverkeer van bv. vrachtvervoer door de dorpskernen moet ook onder de aandacht blijven.

Oplossingen in de vorm van bv. verdere ondertunneling en/of inkapping tot voorbij de wijk Edison, degelijk geplaatste geluidsschermen of (aarden) bermen t.h.v. Hoevenen & Stabroek & de dorpskernen van Berendrecht/Zandvliet/Lillo (BEZALI), … moeten bekeken en uitgewerkt worden.

Bestendigen van de leefbaarheidscondities voor de inwoners van de Noordrand is een minimumvereiste, verbeteren is aangewezen!

Het Toekomstverbond is toch van toepassing op ALLE

inwoners van Antwerpen (en brede omgeving) !?!

LENORA gaat hier meer dan één oog in het zeil houden !

*