Routeplan2030 & Modal Shift

” Met een “ambitieus flankerend beleid” moet de huidige 70/30 verhouding tussen wegverkeer (auto’s en vrachtwagens) en de rest 50/50 worden in de regio Antwerpen. 28% van het huidige (vracht)wagens moeten uit het verkeer verdwijnen. Een bescheiden ambitie, want vele grote en kleine Europese steden doen het nu al veel beter, met vaak 30/70 verdelingen. “

Er wordt geïnvesteerd in onder meer fietsvoorzieningen en openbaar vervoer. Op die manier zal op termijn 50 procent van alle verplaatsingen gebeuren met de fiets, trein, tram, bus, taxi, waterbus, deelsystemen, enzovoort. En nog maar 50 procent met de wagen.

Hieronder vind je meer informatie en/of technische dossiers … en (eventueel) het standpunt van LENORA!

Toekomstverbond http://toekomstverbond.be/category/een-modal-shift-5050

Vlaanderen – Basisbereikbaarheid http://www.basisbereikbaarheid.be/

Vlaanderen – Mobiel http://www.mobielvlaanderen.be/

Slim naar Antwerpen https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/home

Transport Mobiliteit Leuven https://www.tmleuven.be/nl/project

Vlaanderen – Mobiliteit https://omgeving.vlaanderen.be/energie-klimaat-en-milieu/groene-mobiliteit

Vlaanderen Wegen & Verkeer – Werken in de kijker https://wegenenverkeer.be/

Vlaanderen Wegen & Verkeer – Stand van zaken https://wegenenverkeer.be/stand-van-zaken

Vlaanderen – Departement Mobiliteit en Openbare Werken https://departement-mow.vlaanderen.be/nl