Fijnstof – Ons Meetproject

LENORA stapte als bewogen burgerinitiatief mee in het project van o.a. OK Lab Stuttgart en het Nederlands Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het opzet is om via gestandaardiseerde (en betaalbare) meettoestellen een beeld te krijgen van de luchtverontreiniging in onze Noordrand. Zo kunnen we een “nulmeting” en een tendens vastleggen van de luchtverontreiniging voor, tijdens en na de realisatie van (de deelprojecten van) het “Radicaal Haventracé A1(0)2”.

Wat is fijnstof PM2.5 en/of PM10 ???

Meer info ook op …

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171227_03269593

http://www.luftdaten.info/nl/startpagina/

https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/zelf-meten

“Koken kost geld” en als vrijwilligers van een jong burgerinitiatief kunnen wij niet alle kosten zelf dragen. Hiervoor rekenen we op het enthousiasme en engagement van zij die een stofmeter willen plaatsen om deze bij ons “kant en klaar” aan te kopen voor het bedrag van € 33,00.

Wat krijgt u hiervoor?

  • Een samengebouwde en geconfigureerde fijnstofmeter die om de +/- 2 minuten een sample fijnstof PM2.5 & PM10 neemt. De bedoeling is dat de stofmeter voor enkele jaren geïnstalleerd blijft.
  • Een door ons geschreven duidelijke “handleiding” voor de activatie & plaatsing. Bij problemen met de activering via een computer bij u thuis willen wij gerust even komen assisteren.

Waar moet u zelf voor zorgen?

  • Een stabiel wifi-signaal. De data-upload naar de server in Duitsland is verwaarloosbaar klein.
  • Permanente voeding met 220V (omgezet naar 5V). Het verbruik is vergelijkbaar met het standby-lichtje van een TV.

PS01 : Indien na de activatie door omstandigheden de voeding en/of het wifi-signaal (even) wegvallen dan geen nood. Zodra de voeding en/of het wifi-signaal geheractiveerd wordt dan zal de fijnstofmeter zelf opnieuw contact leggen met de server in Duitsland en zijn verdere data doorsturen. Tijdens het “intermezzo” zullen de grafieken even een “gap” vertonen.

PS02 : Zij die een fijnstofmeter plaatsen, verklaren dat deze enkel gebruikt zal worden in & onder omstandigheden waarvoor hij bedoeld is.

PS03 : LENORA (en haar kernleden) heeft de fijnstofmeters naar best vermogen samengesteld, maar kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor enig defect aan één van de onderdelen of het geheel, of voor enige schade die daaruit zou kunnen voortkomen.

Interesse om mee te doen? Stuur ons een mail op info@lenora.be of geef een seintje via ons contactformulier

*