Ekeren

Druk verkeer in Ekeren-dorp

Wat?

Veel havenarbeiders uit de Noorderkempen rijden met de wagen door de dorpskern van Ekeren naar hun werk. Het verkeer gaat daarna via de Ekerse Steenweg en/of de Transkontinentaalbrug naar de Noorderlaan. 

Probleem?

De dorpskern van Ekeren kreunt onder het lawaai en de vuile lucht. Het drukke verkeer leidt bovendien tot onveilige situaties in woonstraten en schoolomgevingen.

Voorstel Lenora:

Voor Lenora hoort druk pendel- en vrachtverkeer niet thuis in een dorpskern. Lenora pleit voor een degelijk openbaar vervoer met aangepaste uren naar de Haven en voor een vlotte fietsverbinding in de Noordrand, bv. langs het spoorrangeerstation Antwerpen Noord.

Wateroverlast Hoekakker

Bron: https://www.hoekakker.be/foto.html

Bron: https://www.hoekakker.be/foto.html

Wat?

Ekeren is gevoelig voor wateroverlast. De wijken Hoekakker en Rozemaai kregen in het verleden al regelmatig te maken met overstromingen. Nu wil men nog open delen van de Hoekakker gaan verkavelen.

Bron: https://www.hoekakker.be/foto.html

Probleem?

Na de verkaveling zou al het water snel naar de Oude Landen afgevoerd worden. Dit natuurgebied kampte vroeger zelf al meermaals met wateroverlast en stroomde toen over naar de nabijgelegen Ekerse steenweg en aanliggende woonwijk(en).

Voorstel Lenora:

Wij pleiten voor een bouwstop in de Hoekakker. Verder stellen wij voor de buffercapaciteit in en rond Ekeren nog te vergroten. Dat kan onder andere door de aanleg van een waterbelevingspark.

Spooruitbreiding (Project “Oude Landen” en 2e Spoorontsluiting)

Wat?

Bron: metkennisvanzaken.be

Infrabel wil een tweede spoorweg vanuit het rangeerstation-noord richting Lier. Dit zou een verdubbeling van de capaciteit betekenen op dit traject. Hiervoor wil men de spoorwegberm stevig verhogen en verbreden. Daardoor komen de sporen een stuk dichter bij de wijk Hoekakker.

Probleem?

Door het in gebruik nemen van het Liefkenshoekspoortunnel is er de laatste jaren spoorcapaciteit vrijgekomen op dit traject. Daarom zou je verwachten dat er meer vracht via het spoor vervoerd wordt. Dat gebeurt jammer genoeg niet, vooral omdat Infrabel een slechte service biedt aan de havenbedrijven. Toch wil Infrabel investeren in nog meer spoorcapaciteit zoals de tweede spoorontsluiting, terwijl de huidige capaciteit onderbenut blijft.

Voorstel Lenora:

Infrabel moet eerst de organisatie en doorstroming van het spoorverkeer binnen het havengebied verbeteren en daarna pas investeren in meer capaciteit. Dit betekent nieuwe (sein-)technieken, beter en milieuvriendelijker rollend materieel, meer en beter opgeleid spoorpersoneel, vlottere en adequatere planning van spoortransporten (“slots”). Zulke investeringen zullen havenbedrijven verleiden om meer goederen via het spoor te vervoeren.