2e Spoorontsluiting

Informatie & technische dossiers i.v.m. de geplande 2e spoorontsluiting en het project “Oude Landen” door/rond Ekeren … en (eventueel) het standpunt van LENORA!

Antwerpen – GRUP SPOORWEGINFRASTRUCTUUR EN NATUURPARK OUDE LANDEN https://www.antwerpen.be/docs/Stad/Stadsvernieuwing/Bestemmingsplannen/RUP_02000_212_00329_00001/RUP_02000_212_00329_00001_Index_tn.html

PoortOost – 2e Spoorontsluiting http://www.poortoost.be/project/tweede-spoorontsluiting-van-de-haven-van-antwerpen

PoortOost – Project “Oude Landen” https://www.poortoost.be/project/vertakking-ekeren-oude-landen

Infrabel – https://infrabel.be/nl/article/samenwerking-port-antwerp-railport-antwerpen-en-infrabel

Ontwikkeling Havengebied Antwerpen – http://www.mow.vlaanderen.be/sph/antwerpen/fiche.php?od=4&act=3

Port of Antwerp – Spoorvervoer https://www.portofantwerp.com/nl/spoorvervoer-0

*