Stabroek

Files op de N111

Bron: hln.be

Wat?

De hoofdweg door Stabroek (N111) is een belangrijke route voor woon-werkverkeer vanuit de Noorderkempen naar de haven, maar het is ook een woon- en winkelstraat voor de dorpsbewoners.

Probleem?

De meeste pendelaars kiezen voor de wagen. Het gevolg zijn dagelijkse files in de dorpskern van Stabroek. Het nieuwe fietspad op de N111 is een goede zaak, maar niet iedereen kan of wil elke dag met de fiets naar het werk. Openbaar vervoer ontbreekt volledig.

Voorstel Lenora

Lenora pleit voor een degelijke bedrijfsvervoer (zoals de I-bus) met haltes in de verschillende dorpen (Stabroek, Kapellen, Kalmthout, Wuustwezel…) en aangepaste uren om het fileleed in Stabroek te beperken. Daarvoor gaan we in gesprek met het havenbedrijf en afzonderlijke grote havenbedrijven.

Nx-verbindingsweg door de polder

Wat?

De burgemeesters van Stabroek en Kapellen willen al meer dan 20 jaar een nieuwe verbindingsweg (Nx) aanleggen door de polder om de files in de dorpskernen van hun gemeenten op te lossen.

Probleem?

Ten eerste zouden voor de Nx nog maar eens landbouwgronden opgeofferd moeten worden. Een nieuwe weg betekent ook meer verharding. Bovendien creëert de Nx een barrière tussen Stabroek en haar fusiegemeente Hoevenen. Tot slot toont de praktijk aan dat een nieuwe weg nieuw verkeer aantrekt en uiteindelijk dichtslibt. De Nx is dus maar een tijdelijke oplossing voor het fileprobleem.

Voorstel Lenora:

Lenora vraagt om alle alternatieven voor de Nx grondig te onderzoeken. Optimaliseer liever bestaande wegen (vb. aansluiting op de A12 aan de Leugenberg) dan een nieuwe weg aanleggen waarvoor groene ruimte moet sneuvelen.

Tweede Tijsmanstunnel

Bron: www.nieuws.lantis.be

Wat?

De huidige Tijsmanstunnel is knelpunt in de mobiliteit in en rond de haven. De tunnel is verouderd, voldoet niet meer aan de normen voor ADR-transport (gevaarlijke en explosieve stoffen) en er is geen plaats voor fietsers. 

Probleem?

ADR-transporten moeten omrijden via de Scheldelaan. Fietspendelaars mogen enkel door de tunnel in de fietsbus en staan dus mee in de file.

Voorstel Lenora

Lenora wil meewerken aan het uitwerken van een tweede kanaalverbinding met goede en brede fietsinfrastructuur. Zo wordt fietsen naar de haven aantrekkelijker.