Hoevenen

Logistiek park Schijns

Wat?

Naast de A12 ter hoogte van Hoevenen ligt een stuk uitbreidingsgebied voor de haven. Vandaag wordt deze plek gebruikt als zandopslag. De zandbergen vormen een natuurlijke geluidsbuffer tussen het rangeerstation Noord en de deelgemeente Hoevenen. Er bestaan echter plannen om het zand af te graven en in de plaats een nieuw logistiek park aan te leggen. 

Bron: https://omgeving.vlaanderen.be/

Probleem?

Zonder geluidsbuffer zal de lawaaihinder in Hoevenen toenemen. Ook het aantal vrachtwagens op de A12 zal stijgen, want het Logistiek Park Schijns (LPS) is niet bereikbaar via het spoor of het water.

Voorstel Lenora:

Als Lenora stellen wij dat de nieuwe geluidsoverlast maximaal beperkt moet worden. Daarnaast moet het natransport op het bedrijvenpark zelf gebeuren, liefst via spoor ofwel met vrachtwagens die via een eigen oprit meteen op de A12 terecht komen.

Nx-verbindingsweg door de polder

Wat?

De burgemeesters van Stabroek en Kapellen willen al meer dan 20 jaar een nieuwe verbindingsweg (Nx) aanleggen door de polder om de files in de dorpskernen van hun gemeenten op te lossen.

Bron: hln.be

Probleem?

Door het aanleggen van de Nx worden er nog maar eens landbouwgronden opgeofferd en neemt de verharding toe. Deze weg zal ook een harde scheiding betekening tussen Stabroek en haar fusiegemeente Hoevenen. Bovendien toont de praktijk aan dat een nieuwe weg nieuw verkeer aantrekt en uiteindelijk dichtslibt. De Nx is dus maar een tijdelijke oplossing voor het fileprobleem.

Voorstel Lenora:

Lenora vraagt om alle alternatieven voor de Nx grondig te onderzoeken op hun waarde en robuustheid. Optimaliseer liever bestaande wegen (vb. aansluiting op de A12 aan de Leugenberg) dan een nieuwe weg aan te leggen waarvoor groene ruimte moet sneuvelen.

Havenactiviteiten vlakbij de dorpskernen

Wat?

De haven met haar dokken en zware industrie breidde zich uit tot vlakbij de dorpskernen van Stabroek, Hoevenen, Berendrecht en Zandvliet.

Probleem?

De toenemende activiteiten resulteren in een massale verkeersdruk met veel fileleed en zware luchtvervuiling en geluidshinder.

Voorstel Lenora

Lenora eist van de Vlaamse overheid een streng toezicht op de milieunormen. We willen samen met de haven en de bedrijven meewerken aan een onderzoeksprogramma om tot verbetering van de leefbaarheid in onze dorpen te komen.