08/11 Infoavond “Een Toekomstverbond voor de Noordrand?”

Op 8 november ’17  organiseert LENORA in samenwerking met District Ekeren een infoavond met als onderwerp:

 “Een Toekomstverbond voor de Noordrand?”

Sprekers : kabinet Ben Weyts, kabinet Koen Kennis, district Ekeren, Ringland, Lenora. Aansluitend mogelijkheid tot stellen van vragen aan de sprekers.

Locatie : Akerzaal Ekers Hof

Deuren : 19:30u / Aanvang toelichtingen : 20:00u / Einde : rond 22:30u

LENORA_Infoavond Flyer dd 25okt

(met dank aan Jeroen Van Wijk & Sarah Stoffels voor de visuele vormgeving)

05/10 Overleg met GruunRant

LENORA was een eerste maal aanwezig op de maandelijkse vergadering van GruunRant. Deze organisatie is een samenwerkingsverband van diverse bewegingen uit Antwerpen (en brede omgeving) die er naar streven om een “groene rand” door en rond Antwerpen te creëren. “Na een overkapping van de A12 t.h.v. Ekeren (?!) kunnen de gebieden van Muysbroek & Rozemaai & Oude Landen dan gemakkelijk in deze “groene rand” mee opgenomen worden” = onze gezamenlijke droom?

http://gruunrant.reddevoorkempen.be/

02/10 Overleg Noordelijke Bewegingen

Na het eerste gezamenlijk overleg te Kapellen, een tweede overleg waar deze maal ook de mensen van Ringland present waren. Het ongenoegen vanuit de Noordrand i.v.m. de komende gevolgen van het Toekomstverbond werd hier nogmaals aangekaart en besproken.

17/09 Voordracht Koen Kennis

LENORA was present op de voordracht van Koen Kennis te Deurne met als onderwerp “Toekomstverbond & Modal-Shift”. Wat is de intentie, hoe gaan de mensen overtuigd worden om de stap van wagen naar bv. openbaar vervoer & fiets te (moeten) zetten? Toch nog vele vraagtekens waar in de toekomst aan gewerkt moet worden.

07/09 Ringdag segment WEST

LENORA ging naar de 1e Ringdag van segment WEST, georganiseerd door de organisatie “OverDeRing”. Zij gaan voor het Toekomstverbond met inspraak van alle bewoners van Antwerpen de praktische uitwerking vorm geven. Er wordt hier enkel gesproken en gewerkt aan de invulling van de “bovengrond”, het ondergronds technisch gedeelte wordt hier NIET behandeld. Wel interessant om te zien hoe de ze burger inspraak willen geven i.v.m. de invulling van de open ruimte op het dak van Ringland.

www.overdering.be

06/09 Ringdag segment NOORD

LENORA ging naar de 1e Ringdag van segment NOORD, georganiseerd door de organisatie “OverDeRing”. Zij gaan voor het Toekomstverbond met inspraak van alle bewoners van Antwerpen de praktische uitwerking vorm geven. Er wordt hier enkel gesproken en gewerkt aan de invulling van de “bovengrond”, het ondergronds technisch gedeelte wordt hier NIET behandeld. Wel interessant om te zien hoe de ze burger inspraak willen geven i.v.m. de invulling van de open ruimte op het dak van Ringland.

www.overdering.be

23/08 LENORA verwelkomt nieuw kernlid

Op onze laatste kernvergadering mochten wij Peter Desmaretz verwelkomen als nieuw kernlid. Peter heeft een grote technische dossierkennis i.v.m. verschillende grote mobiliteitsvraagstukken van de Noordrand. Nu nog op zoek naar iemand met juridische (beroeps)ervaring want die gaan we met grote waarschijnlijkheid ook nog nodig hebben.

22/08 LENORA naar Masterclass van Ringland

Weer een stap dichter in de goede richting. Het LENORA-team bracht tijdens de Masterclass van Ringland (georganiseerd als voorbereiding op de Ringdagen) in de overleggroepen de Noordrand onder de aandacht. We blijven alles op de voet volgen  … op weg naar een segment “7” voor de Noordrand met ook Antwerpse inwoners!

Lees het verslag :

Toekomstverbond_2017aug22 Ringland Masterclass Sectieverslag Noord

http://m.gva.be/cnt/dmf20170822_03030394/overrompeling-op-denkdag-ringland