06/12 CP-ECVA Overlegmoment Containerbehandelingscapaciteit Antwerpen”

LENORA was op de afspraak met de grote spelers van de haven van Antwerpen en brede (buitenlandse) omgeving! Waar willen ze naartoe in het belang van het maritiem-logistieke en industriële complex van de haven van Antwerpen als belangrijke groeipool voor de Vlaamse economie?
De projectdoelstelling van het complex project ECA is drieledig:
De realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen, de daarmee samenhangende ontwikkeling van “logistiek-industriële” gronden en de multimodale ontsluiting tot aan het hoofdnet. Strategische MER-rapporten die besproken werden: geluid, lucht en mens (fijnstof), klimaat, mobiliteit (verkeer).

CPECA_Projectdoelstellingen

https://extracontainercapaciteitantwerpen.login.kanooh.be/

04/12 Overleg met Noordelijke Bewegingen

Nieuw overleg tussen de Noordelijke Bewegingen NixNX, Lenora, Fietsersbond Kapellen, Natuurpunt Noord. De gevolgen van het Toekomstverbond voor de Noordrand (extra (sluip)verkeer, geluid, fijnstof, …) blijven ons beroeren. Elke beweging gaat met zijn eigen accenten naar de werkbank “Noord – Radicaal Haventracé” om daar als “Noordrand-burger” met meerdere stemmen  ons recht op een leefbare omgeving op te eisen!

29/11 CPECVA Overlegmoment Containerbehandelingscapaciteit Antwerpen”

LENORA was op de afspraak met de grote spelers van de haven van Antwerpen en brede (buitenlandse) omgeving! Waar willen ze naartoe in het belang van het maritiem-logistieke en industriële complex van de haven van Antwerpen als belangrijke groeipool voor de Vlaamse economie?
De projectdoelstelling van het complex project ECA is drieledig:
De realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen, de daarmee samenhangende ontwikkeling van “logistiek-industriële” gronden en de multimodale ontsluiting tot aan het hoofdnet. Strategische MER-rapporten die besproken werden: water (transport), biodiversiteit, ruimtelijke aspecten, kosten-batenanalyse.

CPECA_Projectdoelstellingen

https://extracontainercapaciteitantwerpen.login.kanooh.be/

28/11 RedDeHoekakker Infoavond i.v.m. openbaar onderzoek

Op 28 november heeft het actiecomité Red de Hoekakker een infoavond gehouden i.v.m. het lopend onderzoek dat opgestart is n.a.v. de komende verkaveling(en). LENORA was aanwezig want waterhuishouding, extra (sluip)verkeer, geluid, fijnstof, … zijn nu eenmaal onderwerpen waar ook wij om bezorgd zijn!

Wil jij hun bezorgdheden mee ondersteunen? Lees dan zeker de informatie op hun website (via onderstaande link) en dien eventueel een bezwaarschrift in.

http://www.hoekakker.be/bezwaar.html

21/11 LENORA naar infoavond CD&V Schoten

LENORA was aanwezig op de infoavond “Mobiliteit & A102”, georganiseerd door CD&V Schoten. Mobiliteitsspecialist Kris Peeters en Volksvertegenwoordiger Dirk De Kort spraken daar over het hoe en waarom van de modal-shift die in de brede regio van Antwerpen beoogd wordt. Enkele opmerkingen waren o.a. dat de districten het voorbeeld zullen moeten geven en dat de elektrische wagen niet direct de oplossing zal bieden want er gaan waarschijnlijk evenveel auto’s blijven rijden.

08/11 Infoavond “Een Toekomstverbond voor de Noordrand?” GROOT SUCCES !!!

Zojuist woensdagavond hebben wij onze infoavond in het Ekers Hof met succes afgesloten!

Wij mochten volgende sprekers verwelkomen: Bart Van Camp (kabinetchef min. Ben Weyts), Koen Kennis (schepen mobiliteit Antwerpen), Koen Palinckx (districtsvoorzitter Ekeren), Peter Vermeulen (projectverantwoordelijke Ringland), Peter Desmaretz (kernlid LENORA).

+/- 400 aanwezigen uit de Noordrand die benieuwd waren naar de gevolgen van het Toekomstverbond, terechte (kritische) vragen die door de sprekers deels beantwoord werden, enige tijd napraten, …

Met dank aan alle aanwezigen in de zaal & aan onze sprekers voor de toelichtingen en het beantwoorden van de vragen & aan de mensen van het district Ekeren om de avond mee te organiseren en te modereren.

Wordt vervolgd … op weg naar een LEEFBARE NOORDRAND!

Verslaggeving ATV

https://atv.be/nieuws/burgerbeweging-lenora-niet-tevreden-met-toekomstverbond-over-overkapping-ring

  

25 & 27/10 LENORA naar project-MER Oosterweelverbinding Sessie 01 & 02

Enkele leden van LENORA volgden de sessies 01 & 02 van het project-MER i.v.m. de Oosterweelverbinding (startend aan Segment West op linkeroever – Oosterweeltunnel – Oosterweelknoop t.h.v. het Noordkasteel – tunnel onder de dokken – aansluiting t.h.v. de Groenendaallaan). Leerrijke sessies over hoe dit alles ook kan verlopen voor onze werkbank Noord met zijn Radicaal Haventracé R2.

13/10 Overleg met CD&V Ekeren & Dirk De Kort

Aangenaam gesprek met Dirk De Kort (Vlaams Volksvertegenwoordiger) en Tamara Heynen & Freddy Wens van CD&V Ekeren. Dirk zetelt als mobiliteitsexpert in het dagelijks bestuur van de vervoersregioraad die het Routeplan 2030 naar een samenhangend en gelaagd netwerk van collectief vervoer gaat verwezenlijken. Een overleg dat volgens alle aanwezigen voor herhaling vatbaar was.