08/02 LENORA Kernoverleg

Kernoverleg en dus de koppen bijeen i.v.m. onze verdere werking. Bij de uitnodiging voor de werkbank “Radicaal Haventracé A1(0)2” stak ook een bijlage en een lijst met vragen naar onze verwachtingen, bezorgdheden, doelstellingen, … Peter heeft een eerste voorzet gegeven en tegen 20 februari gaan onze antwoorden de deur uit.

Tracé A1(0)2_2018-01-25 VLOverheid Werkbank Haventracé Uitnodigingsbrief

Tracé A1(0)2_VLOverheid Infrastuctuuranalyse Versterking R2

Tevens hebben we kennisgemaakt met Boudewijn uit Berendrecht die zijn licht kwam opsteken en toegezegd heeft om tot onze kern toe te treden. Toppie versterking!

07/02 Masterclass 02 “Ringdagen” van Ringland

Wij gingen in Berchem ons oor te luisteren leggen. Eerst door Pol van Steenvoort (voorzitter) een uiteenzetting over de stand van zaken i.v.m. het Toekomstverbond. Daarna door Peter Vermeulen (projectverantwoordelijke) een uiteenzetting over de stand van zaken i.v.m. het project-MER van de Oosterweeltunnel. Hierbij onthouden we dat er bij Ringland ongenoegen is over de wijze van werken door enerzijds BAM-Antea (zij luisteren te weinig naar Ringland) en anderzijds de studiebureau’s die met Segment Noord van de overkapping bezig zijn (zij schenken te weinig aandacht aan het voor Luchtbal en Merksem ver liggende Noordkasteel).

LENORA naar Werkbank “Radicaal Haventracé A1(0)2”

Eind januari hebben wij van het kabinet van mevr. Cathy Berx, Provinciegouverneur van Antwerpen & Voorzitster van de werkbank(en) “Radicaal Haventracé A1(0)2”, de officiële berichtgeving en uitnodiging gekregen. We bereiden ons met de andere ‘Noordrandse’ bewegingen voor op veel vergaderen, kort op de bal spelen en verdedigen van de leefbaarheid in Noordrand.

09/01 Kernoverleg

We hebben nogmaals de koppen bijeen gestoken als voorbereiding op de werkbank “Model-Shift / Routeplan 2030″ die 31/01 van start gaat & de werkbank “Radicaal Haventracé / A1(0)2” die in februari van start zal gaan. Werk aan de winkel & aandacht erbij houden!

De beste wensen voor 2018 & Bedankt voor de steun in 2017

LENORA bedankt onderstaande handelszaken & organisaties voor hun financiële steun en ook alle sympathisanten die een handje toegestoken hebben in 2017.

We gaan in 2018 verder op de ingeslagen weg, samen naar een leefbare Noordrand! Zodat “de beste wensen” ook betekent dat we allen voor de Noordrand het beste wensen!

06/12 Toekomstverbond – RINGDAG 02 – Segment Noord

LENORA ging zijn oor te luisteren leggen op de 2e Ringdag die in het kader van het Toekomstverbond voor het Segment Noord te Merksem / Luchtbal georganiseerd werd. Deze terugkoppeling naar de inwoners dient als bouwsteen om een breed gedragen invulling van het project te verwezenlijken. Tijdens de afgelopen creatiesessies werden al enkele (te hoog) gespannen verwachtingen serieus getemperd.

Wij blijven onze vraag voor een 7e Segment HoogNoord onder de aandacht brengen!

06/12 CP-ECVA Overlegmoment Containerbehandelingscapaciteit Antwerpen”

LENORA was op de afspraak met de grote spelers van de haven van Antwerpen en brede (buitenlandse) omgeving! Waar willen ze naartoe in het belang van het maritiem-logistieke en industriële complex van de haven van Antwerpen als belangrijke groeipool voor de Vlaamse economie?
De projectdoelstelling van het complex project ECA is drieledig:
De realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen, de daarmee samenhangende ontwikkeling van “logistiek-industriële” gronden en de multimodale ontsluiting tot aan het hoofdnet. Strategische MER-rapporten die besproken werden: geluid, lucht en mens (fijnstof), klimaat, mobiliteit (verkeer).

CPECA_Projectdoelstellingen

https://extracontainercapaciteitantwerpen.login.kanooh.be/