CITO voorjaar 2020 verzet naar najaar

Naar “jaarlijkse” gewoonte hadden de mensen van Geocaching-Ekeren rond deze periode weer hun CITO (Cache In / Trash Out) georganiseerd. Wegens de corona-crisis is deze uitgesteld tot het najaar 🙁 – Wordt zeker vervolgd 🙂

14/05 Straatvinken

Voor deze derde editie van Straatvinken is het uitkijken naar wat de impact zal zijn van de lockdownmaatregelen ingevolge de coronacrisis. Mogelijk zijn burgers nu anders beginnen te kijken naar hun straat en de publieke ruimte. Het telmoment is een ideaal moment om het debat over mobiliteit op straatniveau weer op gang te brengen. Tellen hoeveel voetgangers, fietsers, trams, bussen, auto’s, bestel- en vrachtwagens er door je straat passeren, is in ieder geval een activiteit die je individueel kan uitvoeren, desnoods van achter het raam van je kot. Het houdt dus geen gevaar in voor de volksgezondheid 🙂

Meer info op www.straatvinken.be

Leefbare Noordrand in Corona-tijden

Het team van LENORA wenst iedereen (ook buiten onze Noordrand) het beste in deze moeilijke Corona-tijden. Solidariteit en samenwerking zullen er voor zorgen dat we ons hierdoor slaan.

Daarna gaan we terug met volle kracht en aandacht samen op weg voor een leefbare Noordrand 🙂 Tot later 🙂

12/03 LENORA-Infoavond Ekeren

POLDER & EKEREN NIET MEER LEEFBAAR

Ondanks de Corona-dreiging zijn er donderdagavond 12 maart toch nog zo’n 30 inwoners van de Noordrand afgezakt naar onze tweede infoavond die in Ekeren doorging. Enkele reacties nadien …

  • Ik vond deze avond zeer interessant. De thema’s die aan bod kwamen waren allemaal zeer goed uitgewerkt en duidelijk gemaakt voor iedereen. Het was ook zeer positief dat er duidelijk kaartjes aanwezig waren zodat iedereen zich goed kon oriënteren waar wat gaat plaatsvinden. De timing van de avond was goed en het duurde zeker niet te lang … Alvast bedankt en doe zo verder.
  • Ik vond het een erg interessante avond. Jullie hebben op een zeer overzichtelijke manier een globaal beeld laten zien over wat ze van plan zijn met onze Noordrand. En dat is niet fraai. Alles begint natuurlijk met informeren en als ik kijk naar bv. het vertakkingscomplex Oude Landen, dat er nog te weinig bewustzijn aanwezig is over wat er ons te wachten staat. De volgende stap is natuurlijk “hoe zorgen we ervoor dat er een modal shift komt, die rekening houdt met de bevolking ? En daar zit ik nog een beetje op mijn honger. conclusie : zeer lovend initiatief.

De opmerkingen en vragen van de aanwezigen tonen aan dat de inwoners van Ekeren daden verwachten van het Ekers districtsbestuur!

🙁 Onze infoavond van 02 april te Stabroek wordt uitgesteld 🙁

LENORA Infoavond te Stabroek UITGESTELD

Door de situatie i.v.m. het corona-virus hebben we na overleg binnen onze kerngroep beslist om onze infoavond van 2 april te Stabroek uit te stellen naar een latere datum.

🙂 Samen op weg naar een leefbare & gezonde Noordrand 🙂

LENORA Infoavond te EKEREN !!

POLDER & EKEREN

NIET MEER LEEFBAAR

KOM NAAR ONZE INFOAVONDEN

Telkens van 19:30u tem 22:00u

  • 12 maart ’20 voor Ekeren in Chalet “Jeugd & Cultuur” ( Leo Baekelandstraat 10 )
  • 02 april ’20 voor Stabroek in CC-zaal “De Rosmolen” ( Kerkendam 8 )

Heb je nu al vragen die je op één van de infoavonden beantwoord wilt zien, stuur dan gerust een mailtje aan info@lenora.be

Met dank aan BVBA Gino Smits (Ekeren) en inwoners van de Noordrand voor hun financiële steun & DJ Slices voor de technische ondersteuning !

02/03 Bezwaar omgevingsvergunning Oude Landen

Ook LENORA stelt zich meer en meer vragen bij de noodzaak van het spoorproject “Oude Landen” in & rond & door het district Ekeren zoals het nu door Infrabel ingediend en verantwoord/verdedigd wordt. Een spoorproject dat later een bovengronds traject “betonneerd” waardoor het district Ekeren weer volledig deelt in de klappen van (geluids)overlast, verdwijnen van groen, … Waarom geen ondergronds traject vertrekkend vanop nu leegstaande ex-Opel-gronden onder Ekeren door? Bij de reorganisatie van Antwerpen Centraal zijn ze wel onder ‘t stad door gegaan?!

28/02 LENORA Kernoverleg

Evaluatie van onze eerste infoavond die we op 18 februari in Zandvliet gegeven hebben n.a.v. eigen impressies en feedback van aanwezigen : we zijn goed bezig !!, hier en daar wat bijschaven, … Met volle moed & vertrouwen op weg naar onze tweede infoavond op 12 maart in Ekeren.

18/02 LENORA-Infoavond Zandvliet

POLDER & EKEREN NIET MEER LEEFBAAR

Dinsdagavond 18 februari zijn goed 60 inwoners van de Noordrand afgezakt naar onze eerste infoavond die in Zandvliet doorging. Aan de hand van een uitgebreide presentatie heeft Peter Desmaretz de uiteenzetting gedaan waarna er tijd was om vragen te stellen die natuurlijk door onze kernleden (waar mogelijk uitvoerig) beantwoord werden. Enkele reacties nadien …

  • De bijeenkomst van vorige dinsdag was een succes. Ik vond deze interessant, ik heb in elk geval veel bijgeleerd. Met name over de verschillende gevolgen en aspecten van het verbeteren van de mobiliteit rond Antwerpen. De organisatie was goed. De presentatie duidelijk. Naar de deelnemers werd aandachtig geluisterd.
  • De infoavond beantwoordde helemaal aan mijn verwachtingen. Een duidelijk overzicht van de plannen en de planning. Prima gedaan.
  • Bedankt aan allen voor gisteren; was een goeie avond! … Beetje uitgebreider ingaan op de standpunten van LENORA zelf, … Blijven gaan!
  • Ik kan alleen positief terugblikken op deze infoavond. Het zaaltje van de Chiro was ruim genoeg voor de aanwezigen, opstelling van en zichtbaarheid scherm duidelijk voor iedereen. De presentatie was zeer goed, duidelijke uitleg en niet langdradig (is wel anders op TV hierover wanneer er met overheden van gedachten wordt gewisseld. Alle onderwerpen hieronder vermeldt werden duidelijk uiteengezet, en het is voor alle aanwezigen duidelijk dat ons stadsbestuur alle emissies, verkeershinder, lawaai, enz. uit de binnenstad van Antwerpen wil bannen, en zoveel mogelijk in de Noordrand (en andere randen ?) wil hebben. Ik heb deze week gelezen dat men het nut van de LEZ in twijfel trekt (en eventueel wil afschaffen), dit heeft me wel verleden jaar een nieuwe auto gekost die vanaf 01/01/20 wel in Antwerpen (+ Gent & Brussel) zou mogen komen. Als er in de toekomst verdere informatie is, ben ik zeker aanwezig.

Voor onze eerste eigen infoavond niet slecht & het toont aan dat de materie leeft in de Noordrand

Op naar de infoavonden van 12 maart te Ekeren & 02 april te Stabroek !