11/09 RHT WB Stakeholders

Vandaag hebben vertegenwoordigers van o.a. Stad Antwerpen, Werkgroep LeefOmgeving Rivierenhof, Werkgroep Snelweg PoortOost, GruunRant, NXPlus, NixNx, Natuurpunt Noord, … de kans gekregen om hun visie en standpunten aan de vergadering van stakeholders te verduidelijken.

OPROEP CITO-Opruimactie op 29 september

Schrijf nu al 29 september in je agenda want de mensen van Geocaching-Ekeren organiseren dan weer een CITO (Cache In / Trash Out). Na de actie dit voorjaar rond de “Putten van Muisbroek” trekken zij op 29/09 naar de “Oude Landen” om daar zwerfvuil op te ruimen. Zowel Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen als LENORA ondersteunen dit initiatief!

Afspraak om 10u aan Station Noorderdokken, einde rond 12:30u. Materiaal, koffiekoek en warme koffie/thee worden voorzien door de organisatie. Breng wel zelf je tas mee om “plastiekbekerafval” te vermijden 🙂

Als je komt, geef dan per mail een seintje met je namen aan k_poppe@yahoo.com (voor de verzekering).

!! WEER OF GEEN WEER, ZWERFVUIL “BEEF ENDE BIBBER” !!

29/08 LENORA Kernoverleg

Gisteren was het weer kernoverleg met op de agenda o.a. onze reactie en opmerkingen op de ontwerpnota van het Routeplan2030 i.v.m. de modal-shift, voorbereiding van de infomomenten “A12 – Haventracé en zijn gevolgen voor de Noordrand” die we begin 2020 op drie locaties (Ekeren, Stabroek, Zandvliet) gaan organiseren voor de inwoners van de Noordrand , …

De ontwerpnota van het Routeplan2030 bevat enkele “verbluffende” schrappingen in het aanbod aan openbaar vervoer dat nu nog in de Noordrand aangeboden wordt. Raar en verontrustend dat de plaatselijke besturen dit laten passeren.

Zij die de ontwerpnota willen doorbladeren, geef een seintje aan info@lenora.be. We sturen de file dan door via WeTransfer want ze is een “kleine” 13MB groot.

Mei-Jun Artikelreeks van LENORA over Oosterweel in magazine “De Polder”

In de maanden mei-juni verscheen in het regionaal nieuwsmagazine “De Polder” onze artikelreeks over het Toekomstverbond met zijn Oosterweelverbinding & Radicaal Haventracé A12. Het werd een reeks van 4 artikels over hoe wij als bezorgd burgerinitiatief aankijken tegen (de nog extra te verwachten) problemen en overlast i.v.m. geluid, fijn stof, verkeer, … Aansluitend werden de politieke fracties in de betrokken polderdorpen door de redactie van “De Polder” om een reactie gevraagd. Zeker te lezen.

Lees hier deel 1 :

Lees hier deel 2 :

Lees hier deel 3 :

Lees hier deel 4 :

Lees hier deel 5 :

08/08 LENORA Kernoverleg

Zomervakantie halfweg en terug kernoverleg waarbij o.a. de “Plannota Routeplan2030” besproken werd, samen met enkele bewegingen die zich zorgen maken i.v.m. een eventuele aanleg van de Nx tussen Stabroek & Kapellen. Tevens de koppen bijeen voor de infoavonden die we in het najaar (november/december) willen gaan organiseren in de Noordrand.

Interesse in de “Plannota Routeplan2030” ? Stuur een mailtje aan info@lenora.be en we versturen de nota door via WeTransfer (+/- 61MB).

29/06 Red de Voorkempen “Requiem voor de Stadsrand”

LENORA was aanwezig op de infovoormiddag van Red de Voorkempen in het kasteel van Schoten. Hier werd de aanpak van Infrabel / TUC-Rail i.v.m. hun spoorplannen aan de Oude Landen te Ekeren nogmaals in vraag gesteld. Het nut, de rechtvaardiging, het ruimtebeslag, de werkwijze, de communicatie, … genoeg vraagtekens en bedenkingen!

ZOMERVAKANTIE !

De vrijwilligers van LENORA wensen iedereen uit de Noordrand een zonnige en deugddoende vakantieperiode. Wij gaan van de gelegenheid en de luwte in de drukke vergaderagenda gebruik maken om o.a. bij te lezen, de batterijen op te laden, … om vanaf september terug met vereende krachten aan de slag te gaan!

!!! Want een LEefbare NOordRAnd is en blijft een must !!!

PS : Voel je het zelf wat kriebelen om mee te doen? Geef gerust een seintje aan info@lenora.be

26/06 Radicaal HavenTracé A12 Werkbank

Een eerste reeks van belanghebbenden kregen vandaag een forum om hun standpunten over het Toekomstverbond en zijn Radicaal Haventracé A12 aan de voltallige vergadering te verduidelijken. Vertegenwoordigers van Interwaas, ABLLO, Red de Voorkempen, Bolse, Ringland, … en als afsluiter LENORA stelden zich voor.

Voor LENORA heeft Peter Desmaretz met een heldere presentatie geschetst waar we voor staan: de VERBETERING VAN DE LEEFBAARHEID ZONDER IN TE BOETEN AAN GROENE RUIMTEN IN ONZE REGIO ( Ekeren, Hoevenen, Stabroek, Berendrecht, Zandvliet en Lillo tot de Nederlandse grens !! ). Nadien kregen we van diverse partijen lovende opmerkingen over de wijze waarop wij omgaan met onze bezorgdheden, doelstellingen en vragen. Manu Claeys (stRaten-generaal) beaamde onze terechte verzuchtingen over de leefbaarheid en onze vraag naar transparantie bij het uitvoeren van alle werken voor het Toekomstverbond & Radicaal Haventracé A12.

11/09 volgt er een tweede sessie voor de overige belanghebbenden zoals de vertegenwoordigers van Stad Antwerpen, Werkgroep LeefOmgeving Rivierenhof, Werkgroep Snelweg PoortOost, GruunRant, NXPlus, NixNx, … & Natuurpunt Noord.

20/06 LENORA Kernoverleg

Kernoverleg met als hoofdpunten : enerzijds de presentatie die we 26/06 gaan geven op de werkbank Radicaal Haventracé om zodoende nog eens onze standpunten te verduidelijken i.v.m. streven naar verbetering van de leefbaarheid in de brede Noordrand, anderzijds voorbereiding van de infomomenten die we in het najaar willen geven aan de inwoners van de Noordrand.

14/06 Overleg Noordelijke Bewegingen

Weerom overleg met onze collega’s uit de brede Noordrand over hoe we ons verder gezamenlijk gaan manifesteren & laten gelden in de werkbanken van het Radicaal Haventracé. Het Toekomstverbond met zijn verbetering van de leefbaarheid wordt immers betaald door en moet gelden voor IEDEREEN! Dit mag geen privilege zijn voor enkel “die van’t stad”.