20/06 Voordracht “Toekomstverbond” door Intendant

We gingen in het CC van Deurne luisteren naar een voordracht over het Toekomstverbond door de Intendant zelf. Dat de volledige uitvoering heel veel geld (ettelijke miljarden) en tijd (generatie(s)?) gaat vergen, werd daar duidelijk uit de doeken gedaan. Ontluisterend voor sommige aanwezigen in de zaal.

14/06 22e Horta infoavond

LENORA ging naar de 22e infoavond van Ademloos / StratenGeneraal / Ringland in zaal Horta op de Wapper te Antwerpen. Samen met o.a. de mensen van Natuurpunt Noord (Ekeren) werd de vinger gelegd op de kwalijke gevolgen van het Toekomstverbond voor de hele Noordrand. Gevolgen waar bij het afsluiten van het Toekomstverbond blijkbaar niet stilgestaan werd. Met dank!

15/05 LENORA krijgt Ringland op bezoek

Op 15 mei hebben wij ‘s avonds de mensen van Ringland ontvangen. Peter Vermeulen en collega’s zijn ons het “Toekomstverbond” komen toelichten. Ook mensen van Groen, Boerenbond en Nix-NX waren hierbij aanwezig. Het was voor alle partijen een leerrijke avond. Wordt ongetwijfeld vervolgd …

14/05 LENORA op bezoek bij GruunRant

Op 14 mei waren de mensen van LENORA aanwezig bij de voorstelling van de nieuwe fietsroute in Schoten (en brede omgeving) gerealiseerd door GruunRant.
Na een korte persconferentie werd vanaf het kasteel van Schoten door GruunRant de fietstocht aangevat.
De nadruk van deze fietstocht lag op het belang van een groene noordrand met een leefbare mobiliteit.

De leefbaarheid van Ekeren, Stabroek en Hoevenen staat op het spel

Als we de plannen, voorgesteld op de bijeenkomst van Ringland in de Roma op 24/04/2017 mogen geloven, ziet het er niet zo rooskleurig uit voor de Noordrand.

Volgens de medewerker van Ben Weyts (N-VA) (i.e. Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn), Bart Van Camp, Alexander D’Hooghe en Ringlandwoordvoerder Sven Augusteyns wordt de hele ring overkapt (ook wel Ringland genoemd). De overkapping is evenwel enkel vanaf de Kennedytunnel tot voorbij de Luchtbal – Merksem, oftewel kortweg gezegd tot de aanluitingsknoop Bergen op Zoom. Vanaf daar zal alles bovengronds blijven. De A12 zal van 2 x 2 rijstroken, verbreed worden naar 2 x 3 rijstroken tot en met de nieuwe Tijsmanstunnel. De op- en afritten Leugenberg en Stabroek zouden dan voorgoed verdwijnen, met een nieuwe knoop op de A12 (i.e. het Radicaal Haventracé ) ter hoogte van het vliegveld Hoevenen. Deze knoop is tevens bedoeld om toegang te geven tot de nieuwe nog te bouwen KMO-zone het Schijn (de nu verhoogde berm naast de A12 en het rangeerstation). Het aansluitpunt van het complex Hoevenen zou via de geplande NX-weg in Kapellen vertrekken of uitkomen. Enkel in Kapellen kun je dan nog op en af de NX t.h.v. de welgekende Blokskesweg of t.h.v. Brico Kapellen.

Voor Kapellen betekent dit een aanzuigeffect vanuit alle windstreken om via hier de autostrade op te raken.
Voor Ekeren, een toename van verkeer vanuit Hoevenen, Kapellen en Brasschaat dat via Schoonbroek een weg gaat zoeken naar de Luithagen (haven) om zo op de autosnelweg te kunnen.
Mensen uit Stabroek en Hoevenen kunnen dus enkel nog via Ekeren, Kapellen of de haven t.h.v. de Tijsmanstunnel de autostrade op. Wat Schoonbroek betreft, zal een deel van het groen tegen de A12 moeten verdwijnen. M.a.w. de autosnelweg zal daar nog dichter bij de woonwijk komen. Ter compensatie stelt Ringland voor om geluidsschermen te plaatsen tegen deze woonwijken. Maar dit is natuurlijk niet genoeg. Ook dit deel moet minstens overkapt worden! Als ze de hele ring kunnen overkappen, waarom kan dat kleine stukje van ongeveer 3 km tegen de wijken Schoonbroek – Leugenberg – Rozemaai en het natuurgebied Muisbroek -Bospolder dan ook niet mee overkapt worden? Er zal de komende weken en maanden nog veel onderhandeld moeten worden. Er zullen nog hevige discussies oplaaien. Maar we zijn strijdvaardiger dan ooit en zullen er alles aan doen om onze wijken in de Noordrand leefbaar te houden.

Vandaar ook deze warme oproep : STEUN ONS !

Niemand in de Noordrand hoeft hinder te ondervinden van het nieuwe tracé!

(Vertel over ons bestaan en onze acties aan je vrienden en familie. Mond aan mond reclame is de beste reclame. Trek mee met ons het harnas aan. In naam van heel het Leefbare noordrand team, dank ik jullie alvast voor de steun.)

Weeral een actiegroep die dwars gaat liggen?

Q: Zijn wij een actiegroep die alles wil blokkeren ?

A: Neen, nu het Haventracé gekozen is, willen wij constructief onze inbreng kwijt aan de betrokken partijen. Ons doel is dus een actieve deelname aan het overleg.

Q: De haven is er al lang en zal niet verdwijnen, denken jullie dat jullie dit kunnen tegenhouden ?

A: De haven is inderdaad een gegeven dat er gewoon is,  dit wil echter niet zeggen dat er geen rekening gehouden moet worden met de aangrenzende woonwijken. Buiten het nieuwe Oosterweel/Haventracé project zijn er namelijk nog de verhoogde nachtelijke havenactiviteit, de komst van een nieuwe Ikea op de Havanasite, het goederenverkeer van de trein, de stankoverlast van de vuilnisbelt en het sluipverkeer om de files te vermijden. We hebben dus alle reden tot bezorgdheid.

Q: De discussie rond Oosterweel, de overkapping en Ringland zijn al jaren aan de gang, waarom komen wij nu pas aangedragen met dit initiatief?

A: Tot voor kort was er geen sprake meer van het Haventracé en was er voor ons geen impact door het Oosterweeltraject, wij stonden en staan nog steeds achter de overkapping van de Ring rond Antwerpen maar vinden niet dat het probleem ondoordacht naar de rand verlegt mag worden.