21/11 LENORA naar infoavond CD&V Schoten

LENORA was aanwezig op de infoavond “Mobiliteit & A102”, georganiseerd door CD&V Schoten. Mobiliteitsspecialist Kris Peeters en Volksvertegenwoordiger Dirk De Kort spraken daar over het hoe en waarom van de modal-shift die in de brede regio van Antwerpen beoogd wordt. Enkele opmerkingen waren o.a. dat de districten het voorbeeld zullen moeten geven en dat de elektrische wagen niet direct de oplossing zal bieden want er gaan waarschijnlijk evenveel auto’s blijven rijden.

08/11 Infoavond “Een Toekomstverbond voor de Noordrand?” GROOT SUCCES !!!

Zojuist woensdagavond hebben wij onze infoavond in het Ekers Hof met succes afgesloten!

Wij mochten volgende sprekers verwelkomen: Bart Van Camp (kabinetchef min. Ben Weyts), Koen Kennis (schepen mobiliteit Antwerpen), Koen Palinckx (districtsvoorzitter Ekeren), Peter Vermeulen (projectverantwoordelijke Ringland), Peter Desmaretz (LENORA).

+/- 400 aanwezigen uit de Noordrand die benieuwd waren naar de gevolgen van het Toekomstverbond, terechte (kritische) vragen die door de sprekers deels beantwoord werden, enige tijd napraten, …

Met dank aan alle aanwezigen in de zaal & aan onze sprekers voor de toelichtingen en het beantwoorden van de vragen & aan de mensen van het district Ekeren om de avond mee te organiseren en te modereren.

Wordt vervolgd … op weg naar een LEEFBARE NOORDRAND!

Verslaggeving ATV

https://atv.be/nieuws/burgerbeweging-lenora-niet-tevreden-met-toekomstverbond-over-overkapping-ring

  

25 & 27/10 LENORA naar project-MER Oosterweelverbinding Sessie 01 & 02

Enkele leden van LENORA volgden de sessies 01 & 02 van het project-MER i.v.m. de Oosterweelverbinding (startend aan Segment West op linkeroever – Oosterweeltunnel – Oosterweelknoop t.h.v. het Noordkasteel – tunnel onder de dokken – aansluiting t.h.v. de Groenendaallaan). Leerrijke sessies over hoe dit alles ook kan verlopen voor onze werkbank Noord met zijn Radicaal Haventracé R2.

13/10 Overleg met CD&V Ekeren & Dirk De Kort

Aangenaam gesprek met Dirk De Kort (Vlaams Volksvertegenwoordiger) en Tamara Heynen & Freddy Wens van CD&V Ekeren. Dirk zetelt als mobiliteitsexpert in het dagelijks bestuur van de vervoersregioraad die het Routeplan 2030 naar een samenhangend en gelaagd netwerk van collectief vervoer gaat verwezenlijken. Een overleg dat volgens alle aanwezigen voor herhaling vatbaar was.

08/11 Infoavond “Een Toekomstverbond voor de Noordrand?”

Op 8 november ’17  organiseert LENORA in samenwerking met District Ekeren een infoavond met als onderwerp:

 “Een Toekomstverbond voor de Noordrand?”

Sprekers : kabinet Ben Weyts, kabinet Koen Kennis, district Ekeren, Ringland, Lenora. Aansluitend mogelijkheid tot stellen van vragen aan de sprekers.

Locatie : Akerzaal Ekers Hof

Deuren : 19:30u / Aanvang toelichtingen : 20:00u / Einde : rond 22:30u

LENORA_Infoavond Flyer dd 25okt

(met dank aan Jeroen Van Wijk & Sarah Stoffels voor de visuele vormgeving)

05/10 Overleg met GruunRant

LENORA was een eerste maal aanwezig op de maandelijkse vergadering van GruunRant. Deze organisatie is een samenwerkingsverband van diverse bewegingen uit Antwerpen (en brede omgeving) die er naar streven om een “groene rand” door en rond Antwerpen te creëren. “Na een overkapping van de A12 t.h.v. Ekeren (?!) kunnen de gebieden van Muysbroek & Rozemaai & Oude Landen dan gemakkelijk in deze “groene rand” mee opgenomen worden” = onze gezamenlijke droom?

http://gruunrant.reddevoorkempen.be/

02/10 Overleg Noordelijke Bewegingen

Na het eerste gezamenlijk overleg te Kapellen, een tweede overleg waar deze maal ook de mensen van Ringland present waren. Het ongenoegen vanuit de Noordrand i.v.m. de komende gevolgen van het Toekomstverbond werd hier nogmaals aangekaart en besproken.

17/09 Voordracht Koen Kennis

LENORA was present op de voordracht van Koen Kennis te Deurne met als onderwerp “Toekomstverbond & Modal-Shift”. Wat is de intentie, hoe gaan de mensen overtuigd worden om de stap van wagen naar bv. openbaar vervoer & fiets te (moeten) zetten? Toch nog vele vraagtekens waar in de toekomst aan gewerkt moet worden.