09/01 Kernoverleg

We hebben nogmaals de koppen bijeen gestoken als voorbereiding op de werkbank “Model-Shift / Routeplan 2030″ die 31/01 van start gaat & de werkbank “Radicaal Haventracé / A1(0)2” die in februari van start zal gaan. Werk aan de winkel & aandacht erbij houden!

De beste wensen voor 2018 & Bedankt voor de steun in 2017

LENORA bedankt onderstaande handelszaken & organisaties voor hun financiële steun en ook alle sympathisanten die een handje toegestoken hebben in 2017.

We gaan in 2018 verder op de ingeslagen weg, samen naar een leefbare Noordrand! Zodat “de beste wensen” ook betekent dat we allen voor de Noordrand het beste wensen!

06/12 Toekomstverbond – RINGDAG 02 – Segment Noord

LENORA ging zijn oor te luisteren leggen op de 2e Ringdag die in het kader van het Toekomstverbond voor het Segment Noord te Merksem / Luchtbal georganiseerd werd. Deze terugkoppeling naar de inwoners dient als bouwsteen om een breed gedragen invulling van het project te verwezenlijken. Tijdens de afgelopen creatiesessies werden al enkele (te hoog) gespannen verwachtingen serieus getemperd.

Wij blijven onze vraag voor een 7e Segment HoogNoord onder de aandacht brengen!

06/12 CP-ECVA Overlegmoment Containerbehandelingscapaciteit Antwerpen”

LENORA was op de afspraak met de grote spelers van de haven van Antwerpen en brede (buitenlandse) omgeving! Waar willen ze naartoe in het belang van het maritiem-logistieke en industriële complex van de haven van Antwerpen als belangrijke groeipool voor de Vlaamse economie?
De projectdoelstelling van het complex project ECA is drieledig:
De realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen, de daarmee samenhangende ontwikkeling van “logistiek-industriële” gronden en de multimodale ontsluiting tot aan het hoofdnet. Strategische MER-rapporten die besproken werden: geluid, lucht en mens (fijnstof), klimaat, mobiliteit (verkeer).

CPECA_Projectdoelstellingen

https://extracontainercapaciteitantwerpen.login.kanooh.be/

04/12 Overleg met Noordelijke Bewegingen

Nieuw overleg tussen de Noordelijke Bewegingen NixNX, Lenora, Fietsersbond Kapellen, Natuurpunt Noord. De gevolgen van het Toekomstverbond voor de Noordrand (extra (sluip)verkeer, geluid, fijnstof, …) blijven ons beroeren. Elke beweging gaat met zijn eigen accenten naar de werkbank “Noord – Radicaal Haventracé” om daar als “Noordrand-burger” met meerdere stemmen  ons recht op een leefbare omgeving op te eisen!

29/11 CPECVA Overlegmoment Containerbehandelingscapaciteit Antwerpen”

LENORA was op de afspraak met de grote spelers van de haven van Antwerpen en brede (buitenlandse) omgeving! Waar willen ze naartoe in het belang van het maritiem-logistieke en industriële complex van de haven van Antwerpen als belangrijke groeipool voor de Vlaamse economie?
De projectdoelstelling van het complex project ECA is drieledig:
De realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen, de daarmee samenhangende ontwikkeling van “logistiek-industriële” gronden en de multimodale ontsluiting tot aan het hoofdnet. Strategische MER-rapporten die besproken werden: water (transport), biodiversiteit, ruimtelijke aspecten, kosten-batenanalyse.

CPECA_Projectdoelstellingen

https://extracontainercapaciteitantwerpen.login.kanooh.be/

28/11 RedDeHoekakker Infoavond i.v.m. openbaar onderzoek

Op 28 november heeft het actiecomité Red de Hoekakker een infoavond gehouden i.v.m. het lopend onderzoek dat opgestart is n.a.v. de komende verkaveling(en). LENORA was aanwezig want waterhuishouding, extra (sluip)verkeer, geluid, fijnstof, … zijn nu eenmaal onderwerpen waar ook wij om bezorgd zijn!

Wil jij hun bezorgdheden mee ondersteunen? Lees dan zeker de informatie op hun website (via onderstaande link) en dien eventueel een bezwaarschrift in.

http://www.hoekakker.be/bezwaar.html

21/11 LENORA naar infoavond CD&V Schoten

LENORA was aanwezig op de infoavond “Mobiliteit & A102”, georganiseerd door CD&V Schoten. Mobiliteitsspecialist Kris Peeters en Volksvertegenwoordiger Dirk De Kort spraken daar over het hoe en waarom van de modal-shift die in de brede regio van Antwerpen beoogd wordt. Enkele opmerkingen waren o.a. dat de districten het voorbeeld zullen moeten geven en dat de elektrische wagen niet direct de oplossing zal bieden want er gaan waarschijnlijk evenveel auto’s blijven rijden.